Lovservice, lovlister, lovopdatering, lovovervågning og lovliste

Alle virksomheder skal overholde miljø- og arbejdsmiljølovgivningen. Notisums Lovservice holder dig opdateret med det sidste nye og giver dig et godt overblik over, hvilken lovgivning der er særlig vigtig for netop din virksomhed.

Notisums Lovservice hjælper dig med at oprette en skræddersyet lovliste på miljø- og/eller arbejdsmiljøområdet, og vi overvåger væsentlige ændringer i denne lovgivning for dig.

Hvis din virksomhed er miljø- eller arbejdsmiljøcertificeret, er det et krav i både ISO 14001 og ISO 45001 standarden, at I kender relevant lovgivning og har adgang til den. Begge standarder har  også et krav om, at I skal vurdere, på hvilken måde virksomheden overholder lovgivningen. Notisums Lovservice er et godt og effektivt værktøj til at udføre lov evaluering og lovovervågning, og skabe overblik over lovgivningen inkl. ændringer.

ISO 9001 certifcerede virksomheder skal kende og overholde relevant lovgivning.

Nogle af funktionerne i Lovservice
I jeres lovliste findes kun de love og vejledninger, som din virksomhed skal kende. Du kan dokumentere lovevaluering/compliance evaluation som en del af jeres lovliste. Når en lov ændres, bliver det vist med et ikon i din lovliste, og du får en mail fra Notisum. På den måde får du hjælp til overvågning af lovgivning.

 

 

 

 

 

 

Det kan du bruge Lovservice til:

  • Få overblik over alle relevante love for din virksomhed – online
  • Gennemføre lov evaluering direkte på din lovliste – og derved opfylde ISO 14001/ISO 45001 standardens krav
  • Når der er lovændringer, får du en mail fra Notisum
  • Notisums specialister har lavet et resumé af de enkelte love – få et hurtigt overblik
  • Lovservice kan bruges af alle dine medarbejdere og kan tilpasses til forskellige dele af virksomheden

Gratis demonstration

Vi vil gerne vise dig, hvordan vores Lovservice fungerer og fortælle, hvad du kan bruge den til. Det kan enten ske i form af et besøg hos jer eller som en demonstration via internettet.

Ring +45 3374 0797