APV

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre og udarbejde en skriftlig APV, der skal gentages mindst hvert 3. år. Nørskov Miljø hjælper en lang række virksomheder i forskellige brancher med gennemførelse af APV, udarbejdelse af handlingsplaner etc.

Vi kan hjælpe med at oprette en APV inkl. handlingsplan, uanset om din virksomhed ønsker en almindelig APV, en dialogbaseret APV baseret på samtaler/interviews - eller som en elektronisk APV, hvor medarbejderne udfylder et målrettet spørgeskema via nettet.

I den elektroniske APV sker bearbejdning af medarbejdernes besvarelser automatisk, og vi har spørgeskemaer tilrette mange forskellige brancher og arbejdsfunktioner.
Du er meget velkommen til at kontakte Nørskov Miljø, hvis du har brug for hjælp til APV eller andre opgaver i forbindelse med det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Ring til Nørskov Miljø, hvis du skal bruge hjælp til:

 • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse m.v.
 • Påbud fra Arbejdstilsynet (hvis du har fået røde eller gule smileys)
 • Dagligt arbejdsmiljø arbejde eller APV
 • Substitution af kemikalier
 • Udarbejdelse af APB
 • Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods
 • ATEX
 • Indeklima målinger
 • Ergonomisk indretning af arbejdspladsen – tekniske hjælpemidler
 • Rundering på arbejdspladsen
 • PSS plan for sikkerhed og sundhed

corona 400

COVID-19 - Nørskov Miljø fortsætter arbejdet men begrænser fysiske møder mest muligt 

Vi føler et stort ansvar for at bidrage til at begrænse spredningen af Corona-smitten og følger regeringens anbefalinger, men fortsætter vores arbejde for kunderne.

Derfor har vi besluttet, at alle medarbejdere arbejder hjemmefra, og at fysiske møder i videst muligt omfang begrænses. Som alternativ til møder anvender vi telefon- eller videomøder. 

Nørskov Miljø udfører alle kundeopgaver så vidt det er muligt, og de kunder som har mødeaftaler med Nørskov Miljøs medarbejdere i kalenderen, vil snarest blive kontaktet for at aftale nærmere om mødeform mv.

Hos Nørskov Miljø tilstræber alle medarbejdere at udvise rettidig omhu og overholde myndighedernes anbefalinger om at handle ansvarligt og undlade at deltage i unødige forsamlinger, møder, ferier eller andre aktiviteter, der kan øge risikoen for smittespredning.

Hvis du har spørgsmål, så ring til os.