APV

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre og udarbejde en skriftlig APV, der skal gentages mindst hvert 3. år. Nørskov Miljø hjælper en lang række virksomheder i forskellige brancher med gennemførelse af APV, udarbejdelse af handlingsplaner etc.

Vi kan hjælpe med at oprette en APV inkl. handlingsplan, uanset om din virksomhed ønsker en almindelig APV, en dialogbaseret APV baseret på samtaler/interviews - eller som en elektronisk APV, hvor medarbejderne udfylder et målrettet spørgeskema via nettet.

I den elektroniske APV sker bearbejdning af medarbejdernes besvarelser automatisk, og vi har spørgeskemaer tilrette mange forskellige brancher og arbejdsfunktioner.
Du er meget velkommen til at kontakte Nørskov Miljø, hvis du har brug for hjælp til APV eller andre opgaver i forbindelse med det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Ring til Nørskov Miljø, hvis du skal bruge hjælp til:

 • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse m.v.
 • Påbud fra Arbejdstilsynet (hvis du har fået røde eller gule smileys)
 • Dagligt arbejdsmiljø arbejde eller APV
 • Substitution af kemikalier
 • Udarbejdelse af APB
 • Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods
 • ATEX
 • Indeklima målinger
 • Ergonomisk indretning af arbejdspladsen – tekniske hjælpemidler
 • Rundering på arbejdspladsen
 • PSS plan for sikkerhed og sundhed