Persondatapolitik

1. Generelt

1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Nørskov Miljø ("NM", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside, ("Hjemmesiden").

2. Vores ydelser er primært rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

3. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

4. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

5. Nørskov Miljø Aps er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.

6. Vi benytter cookies på Hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af Hjemmesiden.

2. Hvilke PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER vi og med hvilket formål

1. Når du besøger Hjemmesiden:
Nødvendige cookies, der hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner.

2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2. Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

1. Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

2. Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Når du tilmelder dig et kursus/temadag hos os:
Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken virksomhed du repræsenterer.

1. Formålet med denne behandling er, at du kan deltage i kurset/temadagen, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse.

2. Når du tilmelder dig, er indgåelsen af aftalen om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger

3. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

4. Hvis du søger en stilling:
Hvis du sender en ansøgning via mail, slettes mailen med tilhørende filer, efter 6 mdr. Der sker ingen yderligere behandling af dine personoplysninger. Ønsker vi ansøgningen gemt længere med henblik på evt. senere ansættelse vil vi indhente særskilt samtykke for dette.

5. Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

1. Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

6. Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

1. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information

2. Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

3. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

7. Når du repræsenterer en leverandør:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

1. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelands-overførsler

1. Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via Hjemmesiden.

2. Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som NM er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

3. Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Følsomme persondata - her sundhedsdata - opbevares efter dansk lovgivning i mindst 5 år for psykologjournaler og øvrige persondata opbevares efter dansk sundhedslovgivning i mindst 10 år. Arbejdstilsynet stiller krav om, at visse persondata opbevares i op til 40 år efter en endt ansættelse. Har persondata en sådan karakter at det kan komme klienten til gavn på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med en arbejdsskadessag opbevares data ligeledes. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

5. Dine rettigheder

1. Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

2. Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@norskov.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3. Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4. Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6. Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

7. Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

8. Retten til at klage
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

6. Kontaktoplysninger

1. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via mail@norskov.dk.

7. Ændringer i persondatapolitikken

1. Hvis vi ændrer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på hjemmesiden.

Senest opdateret d. 22. september 2022

 

Ring til Nørskov Miljø, hvis du skal bruge hjælp til:

 • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse m.v.
 • Påbud fra Arbejdstilsynet (hvis du har fået røde eller gule smileys)
 • Miljøgodkendelse og anden kontakt til myndigheder
 • Energieffektivisering og tilskud til energibesparelser
 • Intern audit og træning af medarbejdere
 • Dagligt arbejdsmiljø arbejde eller APV 
 • Specielle standarder som DS/EN 1090, ISO 13485 mv.

 

I det sidste års tid har vi især arbejdet i disse brancher:

 • Metalbranchen – DS/EN 1090
 • Bygge- og anlæg – Miljø og arbejdsmiljø
 • Køle-, ventilations- og elevatorbranchen (ISO 9001)
 • Overfladebehandling
 • Vindmøllesektoren
 • Hoteller