Nørskov Miljø rådgiver om arbejdsmiljø, kvalitetsstyring, miljø, energi og CSR, og vi gennemfører forskellige arbejdsmiljøkurser. Vi har hjulpet mere end 1.000 virksomheder til at blive certificeret, og vi er fortrolige med en lang række forskellige standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/OHSAS 18001, DS/EN 1090 etc.

Vi er også autoriserede arbejdsmiljørådgivere, og afholder kurser i lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Vi kan også hjælpe dig, hvis din virksomhed har fået et påbud af Arbejdstilsynet eller I har brug for en sparringspartner i forhold til arbejdsmiljøet. Vores nyeste skud på stammen er et avanceret databaseværktøj (Kemiservice) til at holde styr på dine kemikalier, gennemførelse af kemisk risikovurdering og kemisk APV - og en App som sikrer let adgang for medarbejderne.

Nørskov Miljø har stor erfaring med at udvikle enkle og velfungerende ledelsessystemer, der virker i hverdagen. Vi sætter din virksomhed i centrum og hjælper dig med at skabe værdi for jeres kunder – uanset om du skal bruge et meget lille og enkelt system, eller du har mange særlige processer, som skal styres. Hvis du overvejer at blive certificeret f.x. på grund af kundeønsker, så ring og hør nærmere!

Vi arbejder også med social ansvarlighed/CSR i forhold til SA8000 og UN Global Compact. Vi har udviklet systemer til at opfylde kravene i SA8000 og til styring af din virksomheds leverandører generelt.

 


 

exclam fritlagt 250

Nye krav til arbejdet med farlige stoffer og kemikalier

1. juli 2019 trådte nye regler om arbejde med farlige stoffer i kraft. Den væsentligste ændring er øget fokus på instruktion af medarbejderne og på gennemførelse af en kemisk risikovurdering og APV.

De nye regler indeholder disse krav:
• Den kemiske risikovurdering/APV skal være tilgængelig for medarbejderne
• Kravet til udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er bortfaldet pr. 1. juli
• Instruktionspligten overfor medarbejderne er skærpet, den kan være skriftlig eller mundtlig og der er krav om, at den skal gentages
• Kemikalie instruktion skal indeholde de samme punkter som i de gamle APB, men den kan laves for grupper af kemikalier f.eks. for en proces

Læs mere

AKTUELLE KURSER

norskov kursus miljo

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Kurset er tilrettelagt for valgte arbejdsmiljørepræsentanter, men også ledelsesrepræsentanter kan have glæde at af deltage.

Tilmeld dig her

 

Kemikursus for alle on-line

Kemikurset er et basiskursus for alle medarbejdere der håndtere kemikalier. På kurset gennemgåes følgende:

Læs mere her