Ergonomi

Det ergonomiske arbejdsmiljø drejer sig om de fysiske belastninger, medarbejderne udsættes for, når de udfører deres opgaver. Nørskov Miljø tilbyder kortlægning og forslag til konstruktive løsninger på udfordringerne i forhold til løft og indretning af arbejdspladsen.

Vi har stor erfaring med at finde alternative og nye måder at udforme tekniske hjælpemidler, således at løft og bæring kan reduceres væsentligt.

Smerter i lemmer og muskler kan forebygges og i mange tilfælde helt fjernes ved en ergonomisk gennemgang og efterfølgende indsats. Vi kan typisk kortlægge problemerne ved en gennemgang af de enkelte arbejdsstationer for at observere medarbejdernes arbejdsstillinger. På baggrund heraf gives råd og vejledning til den enkelte medarbejder, og samlede instruktioner i fx korrekt løfteteknik og arbejdsstillinger generelt.

Nørskov Miljø kan bl.a. anvende observationer og samtaler med medarbejderne, samt smertetegninger til at tale sig frem til, hvordan arbejdets fysiske belastninger kommer til udtryk hos medarbejderen. Medarbejderen er ekspert på sin egen arbejdsstation og medinddrages derfor i vid udstrækning i at udtænke løsninger på det aktuelle problem.

Produktet af en ergonomisk kortlægning kan dels have form af posters og vejledninger til medarbejderne og forslag til ledelsens, fx om relevante forlag til nyanskaffelser af tekniske hjælpemidler.

Ring til Nørskov Miljø, hvis du skal bruge hjælp til:

 • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse m.v.
 • Påbud fra Arbejdstilsynet (hvis du har fået røde eller gule smileys)
 • Dagligt arbejdsmiljø arbejde eller APV
 • Substitution af kemikalier
 • Udarbejdelse af APB
 • Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods
 • ATEX
 • Indeklima målinger
 • Ergonomisk indretning af arbejdspladsen – tekniske hjælpemidler
 • Rundering på arbejdspladsen
 • PSS plan for sikkerhed og sundhed

corona 400

COVID-19 - Nørskov Miljø fortsætter arbejdet men begrænser fysiske møder mest muligt 

Vi føler et stort ansvar for at bidrage til at begrænse spredningen af Corona-smitten og følger regeringens anbefalinger, men fortsætter vores arbejde for kunderne.

Derfor har vi besluttet, at alle medarbejdere arbejder hjemmefra, og at fysiske møder i videst muligt omfang begrænses. Som alternativ til møder anvender vi telefon- eller videomøder. 

Nørskov Miljø udfører alle kundeopgaver så vidt det er muligt, og de kunder som har mødeaftaler med Nørskov Miljøs medarbejdere i kalenderen, vil snarest blive kontaktet for at aftale nærmere om mødeform mv.

Hos Nørskov Miljø tilstræber alle medarbejdere at udvise rettidig omhu og overholde myndighedernes anbefalinger om at handle ansvarligt og undlade at deltage i unødige forsamlinger, møder, ferier eller andre aktiviteter, der kan øge risikoen for smittespredning.

Hvis du har spørgsmål, så ring til os.