ISO 9001

Den nye standard for kvalitet blev vedtaget i september 2015,  og den indeholder en række nye krav og ændringer i forhold til 2008 versionen.

ISO 9001

Det vigtigste nye krav i standarden er, at der skal gennemføres en analyse af, hvem der er virksomhedens vigtigste interessenter (ex. kunder, medarbejdere, lovgivere etc.). Der skal også laves en risikovurdering af interessenterne og virksomhedens aktiviteter/processer, og denne risikovurdering skal dokumenteres. Endelig skal din virksomheds kvalitetsledelses system indrettes, så de væsentligste risici og muligheder bliver styret.

Dit system indeholder sandsynligvis allerede den nødvendige styring af risiko og muligheder, men der er nogle overordnede forhold, der nu skal dokumenteres i form af en interessentanalyse og en risikovurdering.

I 2015 versionen af standarden er der også et krav om, at systemet skal afspejle din virksomheds strategi og placering på markedet. Der stilles også lidt større krav til tydelige og målbare kvalitetsmål for jeres aktiviteter, og kravet om at holde øje med, om I overholder lovgivningen, er strammet op.

Nørskov Miljø har vurderet de nye krav, og er klar med nogle lettilgængelige løsninger på, hvordan ”vores” systemer kan leve op til kravene. Vi har bl.a. haft nogle afklarende møder med nogle af certificeringsbureauerne om fortolkningen af den nye standard.

Hvornår skal man opdatere sit kvalitetsledelses system?

Dit system skal certificeres efter den nye standard inden september 2018. Det letteste og billigste for din virksomhed vil være at få godkendt opdateringen i forbindelse med enten en recertificering eller et opfølgningsbesøg fra dit certificeringsbureau. Så får du ikke yderligere udgifter til et ekstra besøg.

Nørskov Miljø tilbyder hjælp til opdatering af ledelsessystemer til den nye standard. Det kan f.eks. foregå i kombination med gennemførelse af en intern audit, og som forberedelse til besøg af certifificeringsbureauet.

I små virksomheder vil dette ofte kunne gennemføres ved et besøg af en dags varighed. I større virksomheder vil det tage lidt længere tid. Ved en sådan opdatering kombineret med intern audit kan vi sammen med dig tilrette dit system og ændre dine dokumenter, så systemet er klar til certificering efter den nye standard.

Hvis du vil høre nærmere om, hvordan du lettest får opdateret dit kvalitetsledelses system, er du meget velkommen til at kontakte Nørskov Miljø.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uforpligtende snak om kvalitetsstyring – og vi kan bl.a. hjælpe på følgende områder

  • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet - ISO 9001, DS/EN 1090 mv.
  • Integration af ledelsessystemer som f.x. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
  • Gennemførelse af intern audit og træning af medarbejdere
  • GAP analyse ift. forskellige standarder
  • Vurdering og forbedring af det løbende kvalitetsarbejde
  • Specielle standarder som TS 16949, ISO 13485, DS/EN 1090 mv.