ISO 9001:2015

ISO 9001 standarden beskriver de krav til virksomhedens kvalitetsledelsessystem, som skal opfyldes for at kunne blive ISO 9001 certificeret.ISO 9001

Standarden kræver at virksomhederne beskriver deres væsentligste processer i et antal procedurer, som virksomheden følger.

Der skal også gennemføres en interessentanalyse af din virksomhed og en risikovurdering af aktiviteterne, og begge dele skal dokumenteres i en passende form. Vi har flere modeller for denne analyse, tilpasset virksomhedens kompleksitet uden at blive alt for detaljeret.

Det er også et krav at systemet og ikke mindst jeres kvalitetspolitik skal afspejle din virksomhedens strategi og samspil med jeres kunder og omverden. Der stilles også krav til tydelige og målbare mål for jeres aktiviteter, og krave om at holde øje med, at lovgivningen overholdes.

Nørskov Miljø har udviklet nogle enkle og gode værktøjer og løsninger til, hvordan virksomhedernes systemer kan indrettes, så de lever op til kravene i ISO 9001 standarden.

Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe, er du meget velkommen til at kontakte os for en snak eller et uforpligtende møde.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uforpligtende snak om kvalitetsstyring – og vi kan bl.a. hjælpe på følgende områder

  • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet - ISO 9001, DS/EN 1090 mv.
  • Integration af ledelsessystemer som f.x. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
  • Gennemførelse af intern audit og træning af medarbejdere
  • GAP analyse ift. forskellige standarder
  • Vurdering og forbedring af det løbende kvalitetsarbejde
  • Specielle standarder som TS 16949, ISO 13485, DS/EN 1090 mv.