Miljø

De fleste virksomheder vil gerne have styr på deres miljøforhold, og ønsker ikke at belaste miljøet mere end nødvendigt.

Nørskov Miljø er specialister, og har arbejdet med miljørådgivning og miljøcertificering i mange år. Vi kender lovgivningen grundigt, og er vant til at håndtere alle de udfordringer, virksomhederne har på miljøområdet.

Virksomhederne har brug for at kende til sine miljøpåvirkninger, og skal have nogle rutiner der holder styr på dem - og ofte skal der rapporteres til myndighederne om, hvor meget affald eller forurening, virksomheden producerer.

Nørskov miljø er rigtig gode til at lave en simpel miljøkortlægning, der kan bruges til f.eks. ansøgning om miljøgodkendelse, miljøcertificering, styring af kritiske leverandører eller til at få styr på opsamlingen af data vedr. miljøet. Samtidig får din virksomhed ofte styr på omkostningerne til energi, vand og bortskaffelse af affald.

miljo foto

Flere og flere virksomheder møder krav fra deres store kunder om miljøcertificering eller opbygning af et ledelsessystem, der lever op til kravene i ISO 14001, for at kunne komme i betragtning som underleverandør. Her kan vi hjælpe med at opbygge et enkelt og fleksibelt ledelsessystem, og vi er gode til at sørge for, at systemet kommer til at fungere i praksis.

Der skal ofte redegøres for produkternes miljøbelastning. Vi har erfaring med at screene produkter for miljøproblemer både mht. indholdsstoffer, i produktionsprocessen, i brugsfasen og ved bortskaffelse. Mange produkter kan miljømærkes, og det kan være en markedsføringsmæssig fordel, at man som producent kan redegøre troværdigt for, hvad der er i virksomhedens produkter.

Leverandørstyring og leverandørscreening med henblik på at have leverandører, der belaster miljø så lidt som muligt er en klar fordel for miljøbevidste virksomheder.

Alt dette kan Nørskov Miljø hjælpe med og meget mere. Og hvis din virksomhed mangler ekspertise på miljøområdet, kan I også leje en ”miljøchef” hos os, der kan hjælpe med små og store opgaver på deltid.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til:

  • Ansøgning om miljøgodkendelse
  • Ansøgning om landzonetilladelse
  • VVM redegørelse
  • Miljøkortlægning til certificering
  • Miljømærkning – Svanen eller EU Blomsten
  • Affaldshåndtering og bortskaffelse
  • Miljøvaredeklaration på produkter
  • Håndtering og klassificering af kemikalier