Kemiservice

Der er mange regler som skal overholdes, når en virksomhed anvender kemikalier. Og det kan være en ret tidskrævende opgave at holde styr på.

Nørskov Miljøs Kemiservice kan hjælpe dig med at organisere arbejdet med virksomhedens kemikalier, så dokumentationen er i orden både i forhold til miljø og arbejdsmiljølovgivning, en evt. certificering og i forhold til medarbejdernes sikkerhed. Vi kan også hjælpe jer med gennemførelse af kemisk risikovurdering og APV, der er indeholdt i den nye kemikalielovgivning, som er trådt i kraft 1. juli 2019. 

Download folder om Kemiservice 

I Kemiservice kan du lægge alle jeres sikkerhedsdatablade (SDS).

Oversigten over kemikalier anvender de nye CLP signal ord; fare som er rød, orange som er advarsel og grå som er neutral. Faremærkerne er anvendt, så det er tydeligt for medarbejderne, hvis der skal udvises særlig påpasselighed ved anvendelsen af et givent kemikalie.

Computer med sdump Kemiservice

Ved hjælp af Kemiservice kan du gennemføre kemisk risikovurdering og APV og lave kemikalieinstruktion enten for enkelt kemikalier eller for en gruppe af kemikalier med den samme type anvendelse og farlighed.

Link til arbejdspladsbrugsanvisnings eksempel

Der er fritekstsøgning i Kemiservice. Du kan f.eks. finde uønskede stoffer via det entydige CAS- nummer – en funktion der anvendes for eksempel i forhold til kundekrav om substitution/udfasning af kemikalier.

I mange virksomheder overhældes kemikalier fra en original emballage til andre beholdere, og her kan man fra Kemiservice printe labels til de nye beholdere, således at Arbejdstilsynets krav kan overholdes mht. mærkning af emballager.

Medarbejdere i en virksomhed skal have adgang til sikkerhedsdatablade og risikovurdering for de kemikalier som de anvender. Dette krav kan opfyldes enten ved hjælp af papirer i mapper eller ved hjælp af et elektronisk system, hvor medarbejderne kan finde sikkerhedsdatablade og kemikalieinstruktioner - via vores App.

Du kan opdele registreringen af kemikalier i virksomheden i de afdelinger og evt. områder/biler som I har brug for. Og der kan oprettes medarbejder login eller læselogin, som passer til den funktion den enkelte medarbejderen har. Medarbejderen kan typisk se sin egen afdeling, men du bestemmer.

KEMI App Illustration

Med vores App har medarbejderen adgang til datablade, risikovurdering og kemikalieinstruktioner via sin mobiltelefon. Vores App virker til både Android og I-phone.

 

 

Det kan du bruge Kemiservice til

 • Få overblik og struktur på jeres sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Alle medarbejdere kan se jeres datablade via app-en, der hvor de arbejder
 • Kemiservice kan tilpasses de forskellige dele af virksomheden
 • Kemiservice viser dig, når et sikkerhedsdatablad er blevet opdateret og du skal revurdere din arbejdspladsbrugsanvisning
 • Nørskov Miljøs arbejdsmiljøspecialister har udarbejdet udkast til arbejdspladsbrugsanvisninger, som er nemme at tilpasse til jeres virksomhed

Kemiservice udvikles også med dine ønsker

Kemiservice udvikles i samarbejde med kunderne og forslag til ny funktioner eller forbedring af de eksisterende udføres ca. 4 gange årligt, de mest anvendelige forslag implementeres.

Du kan skrive til kemiservice på msds@norskov.dk

Ring til Nørskov Miljø, hvis du skal bruge hjælp til:

 • Opbygning af ledelsessystem for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse m.v.
 • Påbud fra Arbejdstilsynet (hvis du har fået røde eller gule smileys)
 • Dagligt arbejdsmiljø arbejde eller APV
 • Substitution af kemikalier
 • Udarbejdelse af APB
 • Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods
 • ATEX
 • Indeklima målinger
 • Ergonomisk indretning af arbejdspladsen – tekniske hjælpemidler
 • Rundering på arbejdspladsen
 • PSS plan for sikkerhed og sundhed