René Nørgaard

René er arbejdsmiljøspecialist, og arbejder også med rådgivning af virksomheder omkring ISO 9001 og ISO 45001ledelsessystemer, ofte i en kombination.

René har været projektleder på udvikling af vores Arbejdsmiljøhåndbog, som mange af kunderne bruger til at skabe overblik over arbejdsmiljøforholdene og overholdelse af lovgivningens krav. René har også været den drivende kraft bag udviklingen af en elektronisk APV, som kan anvendes af både store og små virksomheder.

Renés kendskab til kemikalier, mærkningsregler, og personlige værnemidler er meget stort. Nørskov Miljø har udviklet sin egen APB, som dækker flere kemikalier i kun et enkelt opslag, således at papirmængderne begrænses og instruktion af medarbejdere lettes.

René er uddannet sikkerhedskoordinator og er ofte tilknyttet i denne funktion, hvis kunden har brug for en koordinator en gang imellem. Han har også udviklet et koncept for PSS, som ofte implementeres fordi det er effektivt og praktisk anvendeligt. Erfaringen som byggepladskoordinator kommer fra arbejde hos et større entreprenørfirma, der udførte renovering på bl.a. raffinaderier.

René kan udføre mange forskellige målinger vedr. indeklima, støj m.m. og hvis han ikke selv kan, så inddrages en underleverandører, så styring og koordinering er på plads og opgaven løses billigt og effektivt.

Hvis du har brug for en sikkerhedsrådgiver til transport af farligt gods (ADR), så er René også den rette mand. Han har igennem fem år arbejdet for en række faste kunder i lige netop den funktion.

For René er ingen opgave for stor eller for lille. Stor praktisk og teoretisk arbejdsmiljøfaglig viden og grundighed er nøgleordene, som driver rådgivningen.

 

rene noergaard

René Nørgaard
rn@norskov.dk

Mobil: 21 12 06 34