Jens Hedelykke Pedersen

Jens er specialist i virksomhedsmiljø fra mange års arbejde som rådgiver i Nørskov Miljø og kommunal miljøsagsbehandler, og er uddannet biolog og kemiker.

Med sin store erfaring giver Jens vores kunder overblik over egne miljøforhold og overholdelse af lovgivningens krav - for eksempel som forberedelse før et varslet miljøtilsyn.

Jens laver ansøgninger om miljøgodkendelse, VVM screening og tilslutningstilladelse for spildevand for vores kunder, herunder skorstenshøjde beregning med OML. Han vurderer om vores kunder er omfattet af VOC- og risiko bekendtgørelser og hjælper med programmer og planer hvis det er tilfældet.

Jens omfattende kendskab til virksomheders erhvervsaffald og kravene til affaldsvirksomheder kommer ofte vores kunder til gode.

Opbygning og udvikling af ledelsessystemer, som ISO14001, med håndbog, lov compliance og intern audit er en naturlig del af arbejdsområdet.

Jens er med til at understøtte og vedligeholde vores værktøjer Lovservice og Kemiservice.

Ingen opgave for stor eller for lille. Stor praktisk og teoretisk miljøfaglig viden og grundighed er nøgleord som driver rådgivningen for Jens.