APV

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre og udarbejde en skriftlig APV, der skal gentages mindst hvert 3. år. Nørskov Miljø hjælper en lang række virksomheder i forskellige brancher med gennemførelse af APV, udarbejdelse af handlingsplaner etc.

Vi kan hjælpe med at oprette en APV inkl. handlingsplan, uanset om din virksomhed ønsker en almindelig APV, en dialogbaseret APV baseret på samtaler/interviews - eller som en elektronisk APV, hvor medarbejderne udfylder et målrettet spørgeskema via nettet.

I den elektroniske APV sker bearbejdning af medarbejdernes besvarelser automatisk, og vi har spørgeskemaer tilrette mange forskellige brancher og arbejdsfunktioner.
Du er meget velkommen til at kontakte Nørskov Miljø, hvis du har brug for hjælp til APV eller andre opgaver i forbindelse med det daglige arbejdsmiljøarbejde.