Nye krav til arbejdet med farlige stoffer og kemikalier

Nye krav til arbejdet med farlige stoffer og kemikalier.

exclam fritlagt 3501. juli 2019 trådte nye regler om arbejde med farlige stoffer i kraft. Den væsentligste ændring er øget fokus på instruktion af medarbejderne og på gennemførelse af en kemisk APV.

De nye regler indeholder disse krav:

  • Den kemiske APV skal være tilgængelig for medarbejderne
  • Kravet til udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er bortfaldet pr. 1. juli
  • Instruktionspligten overfor medarbejderne er skærpet, den kan være skriftlig eller mundtlig og der er krav om, at den skal gentages
  • Kemikalie instruktion skal indeholde de samme punkter som i de gamle APB, men den kan laves for grupper af kemikalier f.eks. for en proces

Kravet om gennemførelse af en kemisk er APV er ikke nyt, og Nørskov Miljø har igennem flere år lavet kemisk APV sammen med kunder i forbindelse med oprettelse af APB og implementering af vores on-line
database Kemiservice.

Hvordan opfyldes de nye krav fra Arbejdstilsynet?

Indkøb, håndtering, brug og bortskaffelse af kemikalier skal styres
Der er god grund til at kigge nærmere på processerne omkring kemikalier, hvor mange forskellige medarbejdergrupper kan være involveret: Indkøb, produktion, service, udvikling, bortskaffelse og beredskab m.fl.

Dette bør du sørge for i din virksomhed:

  • Kortlæg hvilke medarbejdere der deltager i arbejdet med kemikalier
  • Lav en Kemikaliestrategi, som fastlægger ansvar og beføjelser for de forskellige opgaver
  • Få styr på stofferne og deres sikkerhedsdatablade, og få et overblik over farligheden - måske er tiden inde til substitution af nogen af de mest farlige stoffer
  • Udfør den kemiske risikovurdering
  • Lav de nødvendige skriftlige kemikalieinstruktioner
  • Instruer medarbejderne og dokumentér, hvem der deltager

Kemiservice og hjælp til kemisk risikovurdering
Nørskov Miljø har mange års erfaring i hjælp til arbejdet med håndtering af farlige stoffer, kemisk risikovurdering og APV. Vi tilbyder hjælp til alle de nødvendige processer, og du er velkommen til at ringe for en uforpligtende drøftelse.

Vi driver også Kemiservice, som du kan læse mere om her på sitet under "Kemiservice". Kemiservice indeholder også hjælp til en digital kemisk risikovurdering, og har et modul ”Særlige stoffer” som rummer relevante lister fra myndighederne; Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og EU som skal inddrages ved en kemisk risikovurdering. Den udarbejdede kemiske risikovurdering kan også ses i vores App til Kemiservice, så den er tilgængelig for medarbejderne.

AKTUELLE KURSER

norskov kursus miljo

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Kurset er tilrettelagt for valgte arbejdsmiljørepræsentanter, men også ledelsesrepræsentanter kan have glæde at af deltage.

Tilmeld dig her

 

Kemikursus for alle on-line

Kemikurset er et basiskursus for alle medarbejdere der håndtere kemikalier. På kurset gennemgåes følgende:

Læs mere her