ISO 14001:2015

 • ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

  I efteråret 2015 udkom de nye standarder for kvalitet og miljø, der indeholder en række væsentlige ændringer i forhold til de tidligere. De virksomheder, der er certificeret efter de gamle standarder, skal have godkendt deres systemer i forhold til de nye standarder inden september 2018.

  ISO 9001

  Der er med andre ord god tid, og hvis du får certificeringen gennemført når du alligevel skal have besøg af certificeringsbureauet, sparer du omkostninger til et ekstra besøg. Godkendelsen kan foregå enten når du skal recertificeres eller ved et af de årlige opfølgningsbesøg.

  Det vigtigste nye krav i standarderne er, at der skal gennemføres en interessentanalyse af din virksomhed og en risikovurdering af dine aktiviteter, og begge dele skal dokumenteres i en eller anden form.

  Der er også et nyt krav om, at systemet og ikke mindst jeres kvalitets- eller miljøpolitik skal afspejle din virksomheds strategi og samspil med jeres kunder og omverden. Der stilles lidt større krav til tydelige og målbare mål for jeres aktiviteter, og kravet om at holde øje med, om I overholder lovgivningen, er strammet op.

  Nørskov Miljø har vurderet de nye krav, og er klar med nogle enkle og gode værktøjer og løsninger til, hvordan virksomhedernes systemer kan tilrettes, så de lever op til kravene i de nye standarder.
  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi gør, er du meget velkommen til at kontakte os for en snak eller et uforpligtende møde.